Cách đăng kí website vào google

Cách đăng kí website vào google

Sau đây  SEOMASTER’MrHai  sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng kí website vào google để google có thể INDEX đến site của bạn(google tìm thấy web của khi gõ vào thành tìm kiếm)

1.Tạo 1 tài khoảng của Google

2.Vào đường LInk này :https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=sitemaps&passive=1209600&continue=https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url&followup=https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url Image

đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Trong mục URL: điền site của bạn vào

Xác nhận mã bên dưới

3.Xác nhận gửi yêu cầu

Chúc bạn thành công nhé!

%d người thích bài này: